Protokoll

Ordinarie föreningstämma 2020

Den 5/9 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokollet.

Protokoll med bilagor från ordinarie föreningsstämma 2020

Ordinarie föreningstämma 2019

Den 31/8 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokollet.

Protokoll med bilagor från ordinarie föreningsstämma 2019

Ordinarie föreningstämma 2018

Den 1/9 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokollet med bilagor.

Protokoll med bilagor från ordinarie föreningsstämma 2018

Extra föreningstämma 2018

Den 4/1 var det extra föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokollet.

Protokoll från extra föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningstämma 2017

Den 2/9 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokollet med bilagor.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017

Bilaga 1 - Röstlängd

Bilaga 2 - Dagordning

Bilaga 3 - Förvaltningsberättelse och Verksamhetsberättelse

Bilaga 4 - Resultat och balansräkning

Bilaga 5 - Revisorernas berättelse

Ordinarie föreningstämma 2016

Den 3/9 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokollet med bilagor.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2016

Bilaga 1 - Röstlängd

Bilaga 2 - Dagordning

Bilaga 3 - Förvaltningsberättelse och Verksamhetsberättelse

Bilaga 4 - Resultat och balansräkning

Bilaga 5 - Revisorernas berättelse

Bilaga 6 - Förslag till vägskyltar

Ordinarie föreningstämma 2015

Den 5/9 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokollet med bilagor.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2015

Ordinarie föreningstämma 2014

Den 6/9 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokollet med bilagor.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2014

Ordinarie föreningstämma 2013

Den 8/9 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokoll.

Protokoll från ordinarie föreningstämma 2013

Ordinarie föreningstämma 2012

Den 8/9 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokoll.

Protokoll från ordinarie föreningstämma 2012

Bilaga 1 - Röstlängd

Bilaga 2 - Dagordning

Bilaga 3 - Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

Bilaga 4 - Resultat och balansräkning

Bilaga 5 - Revisorernas berättelse

Bilaga 6 - Brev från Tätte Örhammar-Sjödén

Ordinarie föreningstämma 2011

Den 11/9 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokoll.

Protokoll från ordinarie föreningstämma 2011

Ordinarie föreningstämma 2010

Den 11/9 var det ordinarie föreningstämma. Nedan kan du ladda ner protokoll och bilagor. Klicka på länkarna för att öppna respektive dokument.

Protokoll från ordinarie föreningstämma 2010

Bilaga 1 - Röstlängd

Bilaga 2 - Dagordning

Bilaga 3 - Verksamhetsberättelse

Bilaga 4 - Resultat- och balansräkning

Bilaga 5 - Revisorernas utlåtande

Bilaga 6 - Messlingens intressenter

Bilaga 7 - Informationsbroschyr (förslag)