Vanliga frågor

Vem får vara medlem i föreningen?

Medlem i föreningen blir den person/organisation som äger en fastighet inom föreningens område. 

Vad menas med andelstal?

Inom föreningen har olika fastigheter olika andelstal. Det andelstal som en fastighet har, bestämmer storleken på årsavgiften (och påverkar också rösträtten vid föreningsstämmor). Normalt har en fastighet andelstalet 1. En obebyggd tomt har normalt andelstalet 0,5. Hus tillhörande Brf Baggården har andelstalet 2. 

Vem bestämmer storleken på årsavgiften?

Storleken på årsavgiften föreslås av styrelsen och beslutas vid den ordinarie föreningsstämman i september. 

Vem sköter föreningens vägar?

Styrelsen sluter ett avtal med en entreprenör. För närvarande har föreningen avtal med Tommys Bygg & Fastighetsservice. Denna entreprenör har sitt säte i Messlingen.