Styrelse

Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2019/20

Ordförande

Lars Wiklund

Ordinarie styrelseledamöter

Buster Claesson

Bertil Eriksson

Johan Hjort

Willy Skjeggerud

Suppleanter

Håkan Torssell

Per Palmgren