Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020

2020-10-20 14:44:28

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2020 upplagt på sidan med protokoll.