Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019

2020-01-13 15:37:27

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2019 upplagt på sidan med protokoll.