Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018

2018-09-30 16:21:57

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2018 upplagt på sidan med protokoll.