Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2016

2016-09-28 21:41:22

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2016 upplagt på sidan med protokoll.