Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2012

2012-09-26 17:33:19

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2012 upplagt på sidan med protokoll.