Kallelse till årstämma 2015

2015-06-19 00:00:00

Årstämman äger rum lördagen den 5 september klockan 10.00 i Björklid. Förslag till stämman ska ha kommit ordföranden tillhanda senast 31 juli.