Kallelse till årstämma 2013

2013-08-19 00:00:00

Årstämman äger rum söndagen den 8 september klockan 10.00 i Björklid. Förslag till stämman ska ha kommit ordföranden tillhanda senast 25 augusti.