Kallelse till årstämma 2012

2012-08-20 12:13:38

Årstämman äger rum lördagen den 8 september klockan 10.00 i Björklid. Förslag till stämman ska ha kommit ordföranden tillhanda senast 31 augusti.