Info om snöskoterkörning i samfälligheten

2017-12-06 08:03:05

Vår förenings styrelse har på allas våra vägnar sökt om dispens från skoterförbudet inom detaljplanelagt område och nu har dispensen beviljats.

Nedan finns länkar till tre dokument som det är meningen att ni skall skriva ut och använda i era hus för att tala om för husets invånare vilka regler som nu gäller.  Detta är anse som ett avtal mellan samfälligheten och Härjedalens kommun och det är essentiellt att vi håller oss till avtalet, annars hotar uppsägning av avtalet.

Regler för snöskotertrafik

Snöskoterkort

Snöskoterkarta