Årstämma 2011 med underlag

2011-08-21 11:12:22

Årstämman äger rum lördagen den 10 september klockan 10.00 i Björklid. Förslag till stämman ska ha kommit ordföranden tillhanda senast 31 augusti. Kallelse till årstämman kommer att skickas ut senast den 20 augusti.