Antagen detaljplan för Messlingen 3:134 Kappruet

2017-08-10 15:49:28

Kommunfullmäktige har per den 12 juni antagit detaljplanen för Messlingen 3:134 Kappruet.

Mer information och underlag finns att läsa på Härjedalens kommuns webbplats.