Aktuellt

2021-08-31 12:58:35 Kallelse till årstämma 2021

Årstämman äger rum lördagen den 4 september klockan 10.00 i Konferenslokalen Baggården.

2020-08-12 12:58:35 Kallelse till årstämma 2020

Årstämman äger rum lördagen den 5 september klockan 10.00 i Konferenslokalen Baggården.

2020-10-20 14:44:28 Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2020 upplagt på sidan med protokoll.

2020-01-13 15:37:27 Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2019 upplagt på sidan med protokoll.

2019-08-12 12:58:35 Kallelse till årstämma 2019

Årstämman äger rum lördagen den 31 augusti klockan 10.00 i Konferenslokalen Baggården.

2018-04-23 09:08:14 Protokoll från extra föreningsstämma 2018

Nu finns protokollet från den extra föreningsstämman 2018 upplagt på sidan med protokoll.

2018-04-23 09:06:42 Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2017 upplagt på sidan med protokoll.

2017-12-10 15:13:25 Extrastämma 4 januari

Tiden går fort. Det är dags att fullfölja stämman den 2 september med en extra stämma där vi skall välja styrelse, en fråga som återstår.

2017-12-06 08:03:05 Info om snöskoterkörning i samfälligheten

Vår förenings styrelse har på allas våra vägnar sökt om dispens från skoterförbudet inom detaljplanelagt område och nu har dispensen beviljats.

2017-08-11 12:58:35 Kallelse till årstämma 2017

Årstämman äger rum lördagen den 2 september klockan 10.00 i Konferenslokalen Baggården.

2017-08-10 15:49:28 Antagen detaljplan för Messlingen 3:134 Kappruet

Kommunfullmäktige har per den 12 juni antagit detaljplanen för Messlingen 3:134 Kappruet.

2016-09-28 21:41:22 Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2016

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2016 upplagt på sidan med protokoll.

2016-06-19 00:00:00 Kallelse till årstämma 2016

Årstämman äger rum lördagen den 3 september klockan 10.00 i Björklid.

2015-12-14 19:27:20 Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2015

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2015 upplagt på sidan med protokoll.

2015-06-19 00:00:00 Kallelse till årstämma 2015

Årstämman äger rum lördagen den 5 september klockan 10.00 i Björklid. Förslag till stämman ska ha kommit ordföranden tillhanda senast 31 juli.

2013-10-06 17:33:19 Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2013

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2013 upplagt på sidan med protokoll.

2013-08-19 00:00:00 Kallelse till årstämma 2013

Årstämman äger rum söndagen den 8 september klockan 10.00 i Björklid. Förslag till stämman ska ha kommit ordföranden tillhanda senast 25 augusti.

2012-09-26 17:33:19 Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2012

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2012 upplagt på sidan med protokoll.

2012-08-20 12:13:38 Kallelse till årstämma 2012

Årstämman äger rum lördagen den 8 september klockan 10.00 i Björklid. Förslag till stämman ska ha kommit ordföranden tillhanda senast 31 augusti.

2011-10-18 17:33:19 Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2011

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2011 upplagt på sidan med protokoll.

2011-08-21 11:12:22 Årstämma 2011 med underlag

Årstämman äger rum lördagen den 10 september klockan 10.00 i Björklid. Förslag till stämman ska ha kommit ordföranden tillhanda senast 31 augusti. Kallelse till årstämman kommer att skickas ut senast den 20 augusti.